Overleg NVvR met Raad voor de rechtspraak over werkdruk, veiligheid en online zitten

10 juni 2022

Als vertegenwoordiger van de leden van de rechterlijke macht overlegt de NVvR diverse keren per jaar met de Raad voor de rechtspraak over actuele of meer structurele onderwerpen. Op 30 mei jl. stonden o.a. werkdruk, roosterdruk en verlof, veiligheid en online zitten op de agenda.

Tijdens het overleg, dat ditmaal online werd gevoerd, bracht de NVvR diverse punten naar voren. Enkele onderwerpen worden hieronder kort weergegeven.

Werkdruk: hoewel we allen weten dat de werkdruk onaanvaardbaar hoog is, lijkt er qua verbetering van deze situatie weinig positiefs te melden. Het recente tijdbestedingsonderzoek is het zoveelste punt op een lange lijn van constateringen dat de werkdruk te hoog is. Gelukkig wordt er volop ge├»nvesteerd in het werven van nieuwe collega’s, maar dat zal de druk pas over enkele jaren verlagen. Natuurlijk is er geen pasklare oplossing voor dit probleem, maar de NVvR zal de zorgen bij de achterban hierover voortdurend op de agenda plaatsen.

Veiligheid: de NVvR heeft zich laten voorlichten door OM en ZM welke inspanningen er worden verricht om onze mensen zo veilig mogelijk hun werk te laten doen. Dat gebeurt integer, professioneel en onder de radar. De NVvR ziet dat er goed werk wordt verricht, maar dat dit helaas ook nodig is. Het procederen “onder nummer”, om daarmee de identiteit van bijvoorbeeld de officieren te beschermen, is wel onderwerp van gesprek in de politiek en de samenleving gelet op het belang van openbaarheid. De NVvR geeft aan hierover intern na te denken, o.a. met de Wetenschappelijke Commissie.

Online zitten: er is nauw en goed contact tussen de NVvR en de werkgroep Online zitten. De NVvR heeft de brief van de minister over dit onderwerp gelezen en meent dat de wettelijke grondslag aangepakt moet worden, nu de coronamaatregelen niet langer aanleiding zijn om online zitten mogelijk te maken. Er moet een nieuw toetsingskader komen.

Na de zomer wordt er opnieuw met de Raad voor de rechtspraak overlegd.

Scroll naar boven