NVvR-voorzitter Marc Fierstra pleit voor meer ruimte voor de rechter

10 maart 2022

“De Tweede Kamer is ziende blind en horende doof.” Met die uitspraak prikkelde NVvR voorzitter Marc Fierstra de deelnemers aan het debat over de stand van de democratische rechtsorde op 2 maart jl. in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Fierstra ging onder andere in op de vraag hoe rechters de wetgever proberen te informeren als regels in de praktijk niet uitpakken zoals ze zijn bedoeld.

Tijdens de bijeenkomst ging minister van Staat, Herman Tjeenk Willink, in gesprek met onder andere Robine de Lange, president van de rechtbank Den Haag, Wouter Koolmees, oud-minister SZW, Eva Rovers, mede-oprichter van Bureau Burgerberaad, Maarten Camps, voorzitter Raad van Bestuur UWV en AndrĂ© Bosman, oud-lid Tweede Kamer en voorzitter van de commissie parlementair onderzoek naar de problemen bij uitvoeringsorganisaties. Fierstra kreeg de vraag hoe rechters praktisch kunnen bijdragen aan verbetering van het democratische proces. Hij refereerde onder andere aan de Wetenschappelijke Commissie van de NVvR die gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over (de kwaliteit van) wetgeving. “We merken af en toe dat ons geluid aankomt, zeker als het gaat om technische aspecten van wetgeving,” zei Fierstra. Maar vaak vinden rechters geen gehoor bij de volksvertegenwoordigers. “De Kamer is ziende blind en horende doof,” oordeelde Fierstra. In rechterlijke uitspraken worden regelmatig risico’s gesignaleerd die door de wetgever niet als waarschuwing worden opgepakt.

Fierstra pleitte met de andere deelnemers aan de discussie voor meer ruimte voor de rechter. Minder dichtgetimmerde wetten geven rechters, maar ook uitvoeringsorganisaties als het UWV meer mogelijkheden om tegemoet te komen aan de rechtmatige belangen van burgers. Alleen op die manier kan er misschien iets van het geschonden vertrouwen worden teruggewonnen en kunnen burger en overheid weer samen bijdragen aan (het vertrouwen in) de democratische rechtsorde.

Bekijk hier de uitzending (Marc Fierstra v/a 1.36.25 min).

Scroll naar boven