NVvR: “Verstevig nú de invloed van de werkvloer bij bestuursbenoemingen”

8 oktober 2020

Deze week heeft de Raad van State zich op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming uitgesproken over de wijze waarop binnen de rechtspraak omgegaan wordt met benoemingen van bestuurders in de rechtspraak. In het brede advies, formeel “voorlichting” geheten, gaat de Raad van State in op de diverse facetten van deze benoemingen. Zo schrijft de Raad van State dat de betrokkenheid van rechters en gerechtsambtenaren kan worden verstevigd en dat het vertrouwen tussen werkvloer en bestuurders moet worden verbeterd. NVvR-bestuurslid Marc Fierstra: “Op deze punten heeft de NVvR voortdurend gewezen. Voor ons is het klip en klaar: de Europese norm “elected by their peers” moet het startpunt zijn van onze vernieuwingen.”

Omdat de NVvR destijds ervoer dat wezenlijke verbeteringen bij de ontwikkeling van nieuwe regels op dit punt uitbleven omtrent de bestuursbenoemingen, is zij eerder dit jaar uit de betreffende werkgroep gestapt. Fierstra: “Omdat de Raad van State nogmaals hamert op het belang van versteviging van de betrokkenheid en het verbeteren van het vertrouwen, wil de NVvR opnieuw om tafel om te bespreken of er gezamenlijk nieuwe stappen zijn te zetten.”

Urgent: 16 tot 25 benoemingen op stapel

Voor de NVvR is het een belangrijk onderwerp omdat er binnenkort 16 tot 25 nieuwe bestuursbenoemingen op stapel staan. Fierstra: “Deze big bang is veroorzaakt door de gelijktijdige aanstelling van bestuurders bij het herontwerp van de gerechtelijke kaart. Het is ook om die reden dat de bestuurders van de rechtspraak snel hun procedures willen inrichten. Die gewenste snelheid is wat ons betreft geen reden om nu de noodzakelijke verbeteringen niet door te voeren, anders duurt het weer zes jaar voordat een betere regeling tot stand komt. Juist nu moeten stappen worden gezet.”

Gerechtsvergaderingen

Wat kunnen individuele rechters en gerechtsambtenaren doen, zolang de regelgeving niet is aangepast? Fierstra: “Naast de NVvR en Tegenlicht wijst ook de Raad van State op de mogelijkheid om gerechtsvergaderingen te benutten bij de lokale benoemingen. Door dit lokaal per gerecht af te spreken met het bestuur, krijgt onze wens om meer “peers” invloed te geven gestalte. Maar we missen nog de invloed van de gerechtsambtenaren, waardoor ook daaraan een lokale mouw moeten worden gepast. Het voelt allemaal echter als een soort achterdeur-constructie. Laten we het daarom in de formele landelijke regels nu in één keer doorvoeren. In één keer goed. “

Vorm van algemeen personeelsbeleid

De procedure van bestuursbenoemingen kan als een vorm van algemeen personeelsbeleid worden aangemerkt. Hierover zal dus overleg met de NVvR moeten worden gevoerd. De NVvR dringt daarom bij de bestuurders aan om meer ruimte te geven voor de daadwerkelijke invloed van de werkvloer bij de nieuwe benoemingsprocedure.

De NVvR ontwikkelde een voorbeeld van een procedure die gevolgd kan worden. Deze zal opnieuw onder de aandacht van de bestuurders in de rechtspraak worden gebracht.

Lees hier de samenvatting van voorlichting over bestuursbenoemingen in de rechtspraak van de Raad van State.

N.b.: In een eerdere versie van dit bericht stond vermeld dat het zou gaan om 31 bestuurders. De Raad voor de Rechtspraak geeft aan dat het gaat om 31% van de bestuurders.

Scroll naar boven