NVvR: te weinig invloed werkvloer blijft knelpunt bij bestuursbenoemingen

5 november 2020

Een nieuw overleg over de aanpassingen van de bestuursbenoemingen bij de zittende magistratuur heeft onvoldoende opgeleverd. De Raad voor de rechtspraak en de gerechtsbestuurders blijken niet bereid te zijn de procedure voor bestuursbenoemingen wezenlijk te vereenvoudigen en de werkvloer grotere invloed te geven.

Tot deze conclusies komt de NVvR na het overleg dat de Raad voor de rechtspraak, de NVvR, gerechtsbesturen, COR, CvA en Tegenlicht hierover voerden op 22 oktober. Dit overleg werd weer opgepakt na nieuwe Voorlichting van de Raad van State over dit onderwerp. Helaas kiezen de bestuurders slechts voor kleine, meer cosmetische aanpassingen: meer transparantie en voorlichting over de huidige procedure, een adviesrol voor de gerechtsvergadering en een lid in de benoemingsadviescommissie, die door de gerechtsvergadering is aangewezen. Zij blijven bij hun afwijzing van een meerderheid van rechters in de vertrouwenscommissie, met de overweging dat de werkvloer vertrouwen moet hebben in bestuurders.

Het is opvallend dat zowel de NVvR als Tegenlicht, die beiden het perspectief van de magistraat vertegenwoordigen in dit overleg, teleurgesteld zijn in het resultaat. Volgens de NVvR kan meer transparantie inderdaad een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de procedure voor bestuursbenoemingen, maar blijft zij bij haar standpunt dat er is meer nodig is om de werkvloer en bestuurders dichter bij elkaar te brengen. NVvR-bestuurslid Marc Fierstra: “Dit was een uitgelezen kans voor de rechtspraak om een stevige impuls te geven aan het slechten van de kloof tussen werkvloer en bestuurders. Helaas wordt die gelegenheid niet gepakt. Wat er nu wordt aangepast, is een veel te kleine stap in de goede richting.”

Binnenkort zal de NVvR de ontstane situatie met haar achterban bespreken in de ledenraad.

Meer informatie

Eerder dit jaar verliet de NVvR de werkgroep over de bestuursbenoemingen omdat geen wezenlijke vooruitgang werd geboekt. Omdat de NVvR de mogelijkheden tot voortgang op dit dossier wilde verkennen na nieuwe Voorlichting van de Raad van State over bestuursbenoemingen in de rechtspraak heeft zij haar deelname aan het overleg hervat. Hieronder links naar eerdere berichtgevingen over de bestuursbenoemingen.

NVvR trekt zich terug uit werkgroep bestuursbenoemingen

Voorlichting Raad van State

Uitgewerkt voorstel NVvR Procedure benoemingen

Standpunt NVvR werkgroepen bestuursbenoemingen

NVvR-nieuwsbericht bestuursbenoemingen

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven