NVvR organiseert informatiebijeenkomsten over mogelijke cao-acties

17 januari 2023

De NVvR organiseert op drie gerechten in Den Haag, ‘s-Hertogenbosch en Haarlem informatie bijeenkomsten over een mogelijk landelijke actieweek binnen de rechtspleging. Nadat de NVvR in december de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor de rechterlijke macht na zeven overlegrondes heeft opgeschort, wordt het nu tijd voor actie.

Het beroep van magistraat wordt steeds onaantrekkelijker door een te hoge werkdruk als gevolg van structureel overwerk. Daarnaast is de veiligheid van togadragers in het geding en moeten verlofdagen steeds langer van te voren worden ingepland. De NVvR wil deze ontwikkeling keren. De werkgever – de minister van Rechtsbescherming – toont met zijn cao-bod geen ambitie hieraan iets te doen. Van serieuze compensatie van de hoge inflatie is evenmin sprake. Bovendien wil de werkgever de al 30 jaar verstrekte onkostenvergoeding grotendeels afschaffen, waardoor er netto onder de streep voor de rechter en officier minder overblijft. Dit is voor de NVvR onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Vooral in een tijd waarin stijgende kosten leiden tot een aanzienlijk en oplopend koopkrachtverlies en de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt.

Tijd voor actie!

Wanneer de minister voor Rechtsbescherming niet met een beter cao-bod komt, bereidt de NVvR een landelijke actieweek voor. Hiervoor vinden drie lokale informatiebijeenkomsten plaats:

  • ma. 23 januari – Gerechtshof Den Haag – 16.00 uur
  • wo. 25 januari – Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch – 15.30 uur
  • do. 26 januari – Rechtbank Haarlem – 16.00 uur

Om praktische redenen vinden de bijeenkomsten plaats op gerechtslocaties. Uiteraard zijn OM-leden en leden die werkzaam zijn op andere locaties ook van harte welkom.

Tijdens deze bijeenkomsten geven Evert van der Molen (voorzitter cao-team) en Marc Fierstra (voorzitter NVvR) de laatste stand van zaken en de mogelijkheden om acties te organiseren.

Lees meer over de cao-ontwikkelingen in ons cao-dossier.

Geen lid van de NVvR, maar wel belangstelling voor onze cao-informatiebijeenkomsten? Stuur ons dan een mail (vermeld naam, functie, parket/gerecht/anders, gekozen datum en locatie bijeenkomst).

Scroll naar boven