NVvR bereidt cao-acties voor

12 januari 2023

Eind vorig jaar heeft de NVvR de besprekingen over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor leden van de rechterlijke macht na zeven overlegrondes opgeschort. Hoe nu verder?

Het beroep van magistraat wordt steeds onaantrekkelijker door een te hoge werkdruk als gevolg van structureel overwerk. Daarnaast is de veiligheid van togadragers in het geding en moeten verlofdagen steeds langer van te voren worden ingepland. De NVvR wil deze ontwikkeling keren. De werkgever – de minister van Rechtsbescherming – toont met zijn cao-bod geen ambitie hieraan iets te doen. Van serieuze compensatie van de hoge inflatie is evenmin sprake. Bovendien wil de werkgever de al 30 jaar verstrekte onkostenvergoeding grotendeels afschaffen, waardoor er netto onder de streep voor de rechter en officier minder overblijft. Dit is voor de NVvR onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Vooral in een tijd waarin stijgende kosten leiden tot een aanzienlijk en oplopend koopkrachtverlies en de schaarste op de arbeidsmarkt toeneemt.

Ga hier naar het dossier ‘Cao-besprekingen opgeschort’.

Scroll naar boven