Nieuwe cao RM formeel ondertekend

15 juni 2023

Op 13 juni hebben Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind en NVvR-voorzitter Marc Fierstra de nieuwe arbeidsvoorwaardenovereenkomst ondertekend voor de leden van de rechterlijke macht. De overeenkomst heeft een looptijd van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024. Met deze nieuwe cao gaan de leden van de rechterlijke macht er tot 2024 in totaal 7 procent op vooruit en ontvangen zij een financieel gebaar van de werkgever vanwege de hoge werkdruk van bruto € 4.900. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over onder meer de overgang naar het IKB-stelsel, de compensatie van piketuren en de termijnen voor verlofaanvraag.

De Minister bedankte alle deelnemende partijen voor het feit dat er uiteindelijk overeenstemming is bereikt. Hij benadrukte het belang van het goed functioneren van onze rechtsstaat en de cruciale rol die rechters en officieren van justitie daarbij vervullen.

Voor de NVvR is het tekenen niet alleen een formele bevestiging van de gemaakte afspraken. Fierstra: “Met het zetten van de handtekeningen is ook het startschot gegeven aan de Verkenner, die binnen zes maanden concrete aanbevelingen zal doen om de veel te hoge werkdruk aan te pakken. De volgende fase in de besprekingen over de arbeidsomstandigheden van onze leden is hiermee ingegaan.”

Jaap Winter aangesteld als Verkenner

Jaap Winter, hoogleraar corporate governance en gedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam en partner van Phyleon governance & leadership, is bereid gevonden deze belangrijke rol als Verkenner te gaan vervullen. Jaap Winter is op verzoek van rechters en bestuurders in de rechtspraak de laatste jaren actief betrokken geweest bij vragen rond de organisatie van de rechtspraak en de benoeming van haar bestuurders. Als verkenner zal hij nadrukkelijk niet gaan onderzoeken óf er een te hoge werkdruk is. Dit is al in ruime mate aangetoond en door alle partijen erkend. De focus ligt op het doen van aanbevelingen om de werkdruk te verlichten. Onderwerpen die onder meer aan de orde kunnen komen, zijn bijvoorbeeld aanpassingen van het opleidingsstelsel, de arbeidsmarktpositie en het herijken van het functie- en beloningsstelsel, een hogere vergoeding voor plaatsvervangers en compensatie (in tijd of in geld) van rechters en officieren wanneer die de komende jaren nog met te veel overwerk te maken hebben.

De Minister en de NVvR zien erop toe dat de aanbevelingen die de verkenner doet serieus en in redelijkheid door de betrokken partijen (NVvR, ministerie, OM en ZM) worden gewogen. Mogelijke financiële consequenties zijn geen reden om die aanbevelingen op voorhand niet over te nemen, maar zullen worden betrokken bij de benodigde besluitvorming. Bij het gesprek over het vinden van oplossingen worden de Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-Generaal betrokken.

Over de inhoudelijke veranderingen in de arbeidsvoorwaarden, waaronder de overstap naar het IKB-stelsel, worden de leden van de rechterlijke macht door hun werkgever nader geïnformeerd.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven