Nieuw debat Eerste Kamer over staat van de rechtsstaat

22 juni 2017

In de Eerste Kamer heeft de commissie Veiligheid en Justitie afgelopen week besloten dat de commissie met een nieuw kabinet in debat gaat over de staat van de rechtsstaat. De commissie heeft daartoe uit haar midden een voorbereidingsgroep benoemd bestaande uit de leden Duthler (VVD), Van Bijsterveld (CDA), Backer (D66) en Ruers (SP). Ter voorbereiding op dit beleidsdebat wordt, als het nieuwe kabinet is aangetreden, een deskundigenbijeenkomst georganiseerd. 

Kwaliteit

De NVvR roert zich al tijden over het onderwerp de staat van de rechtsstaat en heeft deelgenomen aan eerdere debatten in de Senaat over dit onderwerp. Als vertegenwoordiger van de leden van de rechterlijke macht maakt de NVvR zich bijvoorbeeld zorgen over onder meer het tekort aan rechters, de werkdruk, de kwaliteit, digitalisering en de toegankelijkheid van de rechtspraak. Daarnaast signaleert de NVvR een maatschappelijke erosie voor wat betreft de waarden die de rechtsstaat de samenleving biedt. Dat vraagt, wat de NVvR betreft, om actie.

Scroll naar boven