Leden steunen opschorting cao-gesprekken massaal, minister nu aan zet

22 december 2022

De onvrede onder rechters en officieren van justitie over het loonbod van de werkgever tijdens de laatste cao-onderhandelingen is groot. Dat bleek tijdens een ledenraadpleging die de NVvR op 20 december online organiseerde. De verzamelde rechters en officieren gaven tijdens de ledenraadpleging aan de NVvR te steunen in het besluit de onderhandelingen op te schorten. Eerder hadden de cao-klankbordgroep en de Ledenraad al hun steun uitgesproken. NVvR-voorzitter Marc Fierstra: “Een betere cao voor rechters en officieren van justitie is een noodzakelijke investering in onze rechtsstaat. Magistraten werken structureel over en dat wordt inmiddels problematisch. Het gebrek aan ambitie bij de werkgever op dit gebied, gecombineerd met een negatief loonbod onder de streep, was voor de NVvR reden om het overleg op te schorten. Het is nu aan de minister om met betere voorstellen te komen.”

Uit de reacties bleek dat de magistraten zo nodig actie willen voeren om duidelijk te maken dat er aan de arbeidsvoorwoorden echt iets moet gebeuren. Het structurele overwerk moet worden gecompenseerd, de herijking van de onkostenvergoedingen mag niet leiden tot een verslechtering van het netto inkomen en de werkgever moet ook rekening houden met de inflatie. Rechters en officieren zijn professionals met een grote loyaliteit aan de rechtspleging en de rechtsstaat. In plaats van het werk neer te leggen, zetten zij er doorgaans nog een tandje bij. Brede steun was er voor de opmerking dat “loyaliteit aan de rechtspraak ook behoud van kwaliteit betekent, dat kan niet als het zo door gaat; zo veel en stelselmatig overwerk leidt tot uitgewoonde mensen”. Rechtzoekenden zijn daarvan uiteindelijk de dupe.

Rechters en officieren zijn uiterst loyaal aan de rechtspraak maar de deelnemers aan de ledenraadpleging van de NVvR vonden dat de grenzen daarvan inmiddels ruim zijn overschreden en waren van mening dat er nu moet worden doorgepakt. Leden gaven aan dat het “onvoorstelbaar is dat de onderhandelingen zo lopen”. Een andere deelnemer noemde het zelfs “een schoffering van de rechterlijke macht”. De voorzitter van het cao team Evert van der Molen is blij met de unanieme steun voor de opschorting van het overleg. “Het komt er nu op aan om onze woorden kracht bij te zetten; als de minister ons niet tegemoetkomt, moet hij echt rekening houden met verdergaande acties. De ledenraadpleging wijst uit dat daarvoor brede steun is bij onze leden”.

Fierstra: “De minister moet recht doen aan de ruim 2.600 rechters en ruim 800 officieren van justitie in Nederland. Het is cruciaal dat Openbaar Ministerie en rechtspraak aantrekkelijk blijven voor toekomstige generaties magistraten. Goede arbeidsvoorwaarden zijn dan hard nodig. Compensatie van het overwerk door onder meer structurele onderbezetting, een salaris dat recht doet aan de zwaarte van het ambt en een onkostenregeling die niet leidt tot inkomensverlies zijn daarvoor essentieel. Dat is een investering in onze rechtsstaat, voor de huidige en toekomstige generatie.”

Het College van procureurs-generaal en de Raad voor de rechtspraak geven in een verklaring aan het standpunt van de NVvR inzake de onkostenvergoeding te delen. Ook zij hechten aan goede arbeidsvoorwaarden voor leden van de rechterlijke macht, onder meer vanwege de aantrekkelijkheid van het beroep. Lees hier de gehele verklaring van Raad en College.

Persvragen naar aanleiding van dit bericht? Mail naar Geert van Rhee.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven