Inbreng NVvR voor de Staat van de Rechtsstaat in de Eerste Kamer

19 februari 2019

Vandaag (dinsdag 19 februari) bespreekt de Eerste Kamer de
staat van de Nederlandse rechtsstaat. De NVvR heeft veel waardering voor de
continue aandacht die de Eerste Kamer besteedt aan dit rechtsstatelijke thema.
Per brief heeft de NVvR haar inbreng aan de Kamerleden meegegeven en gewezen op
enkele belangrijke knelpunten.

De NVvR meldt in de brief: “De rechtsstaat is een
belangrijke fundament van onze democratische rechtsorde. De rechtsstaat draagt
er toe bij dat voor allen in de samenleving rechtvaardigheid, zekerheid en
veiligheid geboden kan worden. Het goed functioneren van onze rechtsstaat wordt
niet alleen bepaald door de (interne) organisatie van de instituties die
daarvoor zijn opgericht, maar ook in belangrijke mate door de geschreven en
ongeschreven waarden die aan het functioneren van onze rechtsstaat en
instituties ten grondslag liggen en in de mensen die hierin betrokken zijn en
hun verantwoordelijk nemen.”

Ook ziet de NVvR dat het beleid van de minister voor
Rechtsbescherming eerder gericht lijkt op het “beperken van de rechtspraak in
plaats van het verder verbeteren van onze fundamentele positie in onze
democratische rechtsstaat. De NVvR wenst dan ook te benadrukken dat een
koerswijziging noodzakelijk is voor het behoud en goed functioneren van onze
rechtsstaat. Fysieke en financiële toegang tot de rechtspraak moet voor allen
in de samenleving gewaarborgd blijven. Daarnaast kan er in de rechtspraak niet
verder worden bezuinigd, maar moet er juist financieel in worden geïnvesteerd
opdat rechters en officieren hun belangrijke werk voor allen in de samenleving
kunnen blijven doen.”

Lees hier de volledige brief van de NVvR.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven