IKB-regeling komt eraan

26 oktober 2023

Op 1 januari 2024 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd voor leden van de rechterlijke macht. Belangrijk onderdeel daarvan is het IKB-spaarverlof, waarbij uiterlijk op 31 december een keuze moet worden gemaakt tussen de bestaande PAS-regeling of de nieuwe IKB-regeling. Inmiddels is een met de NVvR afgestemde circulaire beschikbaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid met meer informatie hierover.

De invoering van de IKB-regeling is een ingrijpende verandering. Rechterlijke ambtenaren van 45 jaar en ouder moeten uiterlijk 31 december kiezen of ze gebruik willen maken van de ‘oude’ PAS-regeling of de nieuwe IKB-verlofspaarregeling. Deze keuze is afhankelijk van ieders persoonlijke omstandigheden. Wie voor 1 januari geen keuze registreert in P-portal komt automatisch in de IKB-regeling terecht. Kortgezegd: kiest u voor de hoeveelheid vrije tijd, kies dan voor de handhaving van de PAS-regeling. Kiest u voor flexibiliteit, kies dan voor de IKB-regeling.

Rond 2 november ontvangen alle betrokkenen een brief met de bijlagen, waarin de nieuwe IKB-regeling wordt uitgelegd en de keuzemogelijkheden en het overgangsrecht worden toegelicht. Klik voor de circulaire en bijlage op de links hieronder.

Daarnaast organiseert de Rechtspraak in november voor ZM drie online voorlichtingsbijeenkomsten. Deze vinden plaats op:

  • 15 november van 11.00 uur tot 12.30 uur
  • 15 november van 15.00 uur tot 16.30 uur
  • 20 november van 10.00 uur tot 11.30 uur

Opgeven voor een sessie? Zie de informatie hierover op uw eigen ‚ÄčIntro-lokaal.

Lees hier de circulaire (d.d. 23 oktober 2023) van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

In aanvulling op de circulaire over IKB/PAS van 23 oktober jl. is er op 21 december jl. een vervolgcirculaire verschenen met een aantal openstaande punten. Een van die punten is dat het alsnog mogelijk is om zonder gevolgen voor de pensioenopbouw te starten met de PAS op 57-jarige leeftijd (en er niet vanwege een fiscale belemmering gewacht hoeft te worden tot men 58 jaar is).  Lees hier de vervolgcirculaire van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Lees hier de bijlage over de fiscaal vriendelijke doelen van het IKB -budget. (Ook het lidmaatschapsgeld van de NVvR valt hieronder.)

Bekijk aan de hand van dit stroomschema elke situatie op uzelf van toepassing is en welke keuzemogelijkheden u heeft. (Bron: Ministerie van Justitie & Veiligheid.)

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven