Hoge opkomst eerste cao-bijeenkomsten

27 januari 2023

Ruim 200 collega’s bespraken de afgelopen week de huidige impasse rondom de cao-onderhandelingen tijdens de eerste informatiebijeenkomsten die de NVvR organiseerde in het Paleis van Justitie in Den Haag, het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch en de Rechtbank Haarlem. Tijdens de bijeenkomsten bleken veel aanwezigen bereid om actie te voeren voor een betere cao. Deze weken trekt de NVvR door het land langs negen gerechten en parketten om met de leden te spreken over de cao en de verder te ontwikkelen acties.

De actiebereidheid lijkt een reactie te zijn op het gebrek aan ambitie van de werkgever om de structurele onderbezetting aan te pakken in combinatie met een erg mager loonbod.

Wat is er aan de hand?

De NVvR heeft in december 2022 na 7 overlegrondes de gesprekken over een nieuwe cao voor de rechterlijke macht opgeschort. De vakbond vreest dat het beroep van magistraat steeds onaantrekkelijker wordt, voor de huidige én de toekomstige generatie. Daar zijn tal van redenen voor te noemen:

  • Te hoge werkdruk door structureel overwerk
  • De veiligheid van togadragers is in het geding
  • Verlofdagen moeten steeds eerder worden ingepland
  • Geen serieuze compensatie van de hoge inflatie
  • Het looncomponent voor onkosten dreigt te worden afgeschaft
  • Netto blijft er onder de streep steeds minder over

De minister voor Rechtsbescherming toont met zijn cao-bod geen ambitie hieraan iets te doen. Voor de NVvR is dat onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Om die reden zijn de besprekingen stilgelegd, totdat de minister met een concreet en beter voorstel komt.

Bekijk hier ons cao-dossier.

Scroll naar boven