Hoge opkomst eerste cao-bijeenkomst in Den Haag

24 januari 2023

Bijna honderd collega’s bespraken op 23 januari in het Paleis van Justitie in Den Haag de huidige impasse in de cao-onderhandelingen. Tijdens de bijeenkomst bleken veel aanwezigen bereid om actie te voeren voor een betere cao. De actiebereidheid lijkt een reactie te zijn op het gebrek aan ambitie van de werkgever om de structurele onderbezetting aan te pakken in combinatie met een erg mager loonbod. De komende drie weken trekt de NVvR door het land langs negen gerechten en parketten om met de leden te spreken over de cao.

De leden van de NVvR ontvangen deze week een bericht over de nieuwe locaties. Ook niet leden zijn daarbij opnieuw welkom. Zij kunnen zich aanmelden via cao@nvvr.org.

Wat is er aan de hand?

De NVvR heeft in december 2022 na 7 overlegrondes de gesprekken over een nieuwe cao voor de rechterlijke macht opgeschort. De vakbond vreest dat het beroep van magistraat steeds onaantrekkelijker wordt, voor de huidige én de toekomstige generatie. Daar zijn tal van redenen voor te noemen:

  • Te hoge werkdruk door structureel overwerk
  • De veiligheid van togadragers is in het geding
  • Verlofdagen moeten steeds eerder worden ingepland
  • Geen serieuze compensatie van de hoge inflatie
  • Het looncomponent voor onkosten dreigt te worden afgeschaft
  • Netto blijft er onder de streep steeds minder over

De minister voor Rechtsbescherming toont met zijn cao-bod geen ambitie hieraan iets te doen. Voor de NVvR is dat onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Om die reden zijn de besprekingen stilgelegd, totdat de minister met een concreet en beter voorstel komt.

Bekijk hier ons cao-dossier.

Hoge opkomst in het Paleis van Justitie in Den Haag op 23 januari 2023.
Scroll naar boven