Gesprek met Kamerleden: Wat is de rechtsstaat ons waard?

17 juni 2021

De strafrechtketen heeft een meerjarige, stabiele en voorspelbare financiering nodig. Dat stellen de Politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Rechtspraak. De organisaties hebben baat bij een solide financiële basis die onafhankelijk is van de pieken en dalen van de economie. Alleen daarmee kan de strafrechtketen haar maatschappelijke opgave nu en in de toekomst garanderen. Via de Rechtsstaatpoort – een discussieplatform in perscentrum Nieuwspoort – spraken betrokken partijen hierover op 21 juni j.l. met Kamerleden.

De samenleving heeft er recht op dat we nu blijvend investeren in de rechtsstaat. Dit blijkt ook uit het recent gepubliceerde onderzoek: Continuïteit in de bekostiging van politie, Openbaar Ministerie en Rechtspraak (wodc.nl).

De afgelopen jaren heeft de gehele strafrechtketen te maken gehad met wisselend beleid en forse bezuinigingen. Politie, OM en Rechtspraak moesten meer leveren met minder geld. De groeiende georganiseerde criminaliteit, toenemende polarisatie en radicalisering, terrorisme en cybercrime hebben gezorgd voor nieuwe vormen van criminaliteit, waar passende antwoorden op moeten komen. Dit zorgt voor hoge werkdruk en een oplopend aantal strafzaken die ook nog eens complexer zijn dan ooit. Om aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en om de kwaliteit van opsporing, vervolging en berechting ook in de toekomst te garanderen, is stabiel meerjarig beleid en een robuuste bekostiging van de rechtsstaat noodzakelijk. Net als een goede en toegankelijke rechtsbijstand, voor iedereen die dat nodig heeft. Dit verdient de samenleving.

Tijdens de Rechtsstaatpoort gingen Henk van Essen (Politie), Gerrit van der Burg (OM), Henk Naves (Raad voor de rechtspraak), John Jorritsma (burgemeester van Eindhoven), Johan Bac (Reclassering Nederland), Frans Knüppe (algemeen deken van de Nederlandse Orde van Advocaten) in gesprek met Kamerleden Ingrid Michon-Derkzen (VVD), Hanneke van der Werf (D66), Hilde Palland-Mulder (CDA), Gideon van Meijeren (FvD), Michiel van Nispen (SP) en Gala Veldhoen (GroenLinks, senator Eerste Kamer).

Het gesprek is hier terug te kijken. (Gesprek begint op 05.00 minuten.)

Bron: OM.nl

Scroll naar boven