Conferentie rechtsstaat: een stresstest

11 september 2019

Vrijdag 29 november aanstaande organiseert de NVvR een bijzondere conferentie in het Vredespaleis in Den Haag. Hoofdspreker op deze conferentie is Malgorzata Gersdorf, president van het Poolse Hooggerechtshof en ervaringsdeskundig als het gaat om uitholling van de rechtsstaat.   

De publicisten Marcel ten Hooven (o.a. de Groene Amsterdammer) en Bas Heijne (o.a. NRC Handelsblad) zullen hun licht laten schijnen over het belang van de democratische rechtsstaat en de bedreigingen daarvan.

In de middag worden workshops georganiseerd. Doel is om te onderzoeken welke factoren de Nederlandse rechtsstaat schade kunnen toebrengen en concrete aanbevelingen te doen om deze schade te voorkomen. Deelnemers aan de conferentie zullen onder andere bespreken hoe de onafhankelijkheid van de Nederlandse rechter verankerd is in ons rechtsbestel, hoe de staatsmachten zich tot elkaar verhouden en wat de betekenis van grondrechten is.

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld. Wij rekenen op uw komst.

Aanmelding
Leden van de NVvR en overige belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Patty Brassinga, secretariaat van de NVvR: p.brassinga@rechtspraak.nl.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven