Cao-bijeenkomst in Den Bosch trekt volle zaal

26 januari 2023

Op 25 januari kwamen in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch rechters en officieren in een volle zaal bijeen om te worden bijgepraat over de huidige impasse in de cao-onderhandelingen. Net als tijdens de eerste bijeenkomst in het Paleis van Justitie in Den Haag bleken ook hier veel aanwezigen bereid om actie te voeren voor een betere cao. Dit als reactie op het gebrek aan ambitie van de werkgever om de structurele onderbezetting aan te pakken in combinatie met een erg mager loonbod. De komende drie weken trekt de NVvR door het land langs negen gerechten en parketten om met de leden te spreken over de cao.

De stand van zaken

De NVvR heeft in december 2022 na 7 overlegrondes de gesprekken over een nieuwe cao voor de rechterlijke macht opgeschort. De vakbond vreest dat het beroep van magistraat steeds onaantrekkelijker wordt, voor de huidige én de toekomstige generatie. Daar zijn tal van redenen voor te noemen:

  • Te hoge werkdruk door structureel overwerk
  • De veiligheid van togadragers is in het geding
  • Verlofdagen moeten steeds eerder worden ingepland
  • Geen serieuze compensatie van de hoge inflatie
  • Het looncomponent voor onkosten dreigt te worden afgeschaft
  • Netto blijft er onder de streep steeds minder over

De minister voor Rechtsbescherming toont met zijn cao-bod geen ambitie hieraan iets te doen. Voor de NVvR is dat onbespreekbaar en onbegrijpelijk. Om die reden zijn de besprekingen stilgelegd, totdat de minister met een concreet en beter voorstel komt.

Bekijk hier ons cao-dossier.

Cao-bijeenkomst in Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch op 25 januari 2023
Scroll naar boven