Tbs (o.a. vervoer en medisch klachtrecht)

20 februari 2014 | WeCo

De Minister wil de mogelijkheid tot beroep tegen de beslissing tot het niet plaatsen in een tbs-inrichting laten
vervallen. De WeCo adviseert de Minister dat niet te doen.

Scroll naar boven