Verklaring Omtrent Gedrag (weigering)

14 juli 2017 | WeCo

In bepaalde gevallen moet het mogelijk worden een verklaring omtrent het gedrag te weigeren op basis van politiegegevens. Dit moet mogelijk worden voor functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn.

Scroll naar boven