Verklaring Omtrent Gedrag (Elektronische aanvraag)

16 september 2010 | WeCo

Dit conceptwetsvoorstel gaat over wijzigingen in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, het Wetboek van Strafvordering en de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met de elektronische aanvraag van een verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen, de verstrekking van inlichtingen aan het Openbaar Ministerie bij de tenuitvoerlegging van geldboeten en enkele technische verbeteringen.

Scroll naar boven