Rechtsbijstand en politieverhoor

23 juni 2011 | WeCo

In het Wetboek van Strafvordering wordt een regeling opgenomen op basis waarvan een verdachte zich in een eerder stadium dan nu in de wet is vastgelegd kan laten bijstaan door een raadsman. De raadsman mag aanwezig zijn bij het politieverhoor als het gaat om strafbare feiten, waarop een gevangenisstraf van zes jaren of meer staat. Ten slotte bevat het wetsvoorstel aangepaste bepalingen betreffende het informeren van de verdachte omtrent zijn rechten, de regeling van de aanhouding, het ophouden voor onderzoek, het verhoor, de voorgeleiding en de toewijzing van rechtsbijstand in de eerste fase van de strafrechtelijke procedure. Dit is een uitwerking van het zogehetenĀ Salduz-arrest.

Scroll naar boven