Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (RSJ)

20 oktober 2013 | WeCo

Voorgesteld wordt een scherpere scheiding aan te brengen tussen enerzijds de adviserende functie en anderzijds de rechtsprekende functie van de RSJ, de toetsingsgronden voor de rechtspraak van de RSJ aan te vullen en cassatie in het belang der wet door de procureur-generaal van de Hoge Raad mogelijk te maken.

Scroll naar boven