Monistisch bestuursmodel

7 oktober 2013 | WeCo

De Minister wil het voor coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen mogelijk maken om te kiezen voor een monistisch bestuursmodel. Het wetsvoorstel borduurt voort op de Wet van 6 juni 2011 tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen.

Scroll naar boven