Justitiële gegevens in verband met uitzetting vreemdelingen

4 augustus 2010 | WeCo

Dit ontwerpbesluit gaat over het verstrekken van justitiële gegevens van een vreemdeling aan autoriteiten van landen van herkomst in het kader van een uitzetting. Het is namelijk onwenselijk is dat een vreemdeling niet kan worden uitgezet als het land waarnaar hij wordt uitgezet hieraan niet wenst mee te werken wegens een gebrek van de justitiële gegevens.

Scroll naar boven