Intellectueel eigendom (strafrechtelijke handhaving)

22 mei 2006 | WeCo

Intellectuele eigendomsrechten omvatten alle rechten op het gebied van de intellectuele eigendom in de zin van de communautaire en/of nationale wetgevingen. De Europese richtlijn verplicht de lidstaten om elke opzettelijke schending van intellectuele eigendomsrechten als strafbaar feit aan te merken als de betrokken handelingen op commerciƫle schaal worden verricht. Ook poging tot, medeplichtigheid aan of aanzetten tot een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vallen onder het toepassingsgebied.

Scroll naar boven