Elektronische detentie

1 mei 2013 | WeCo

De WeCo vindt het onwenselijk dat de Minister (respectievelijk de Dienst Justitiële Inrichtingen) bepaalt of en hoe de elektronische detentie wordt ingezet. In de memorie van toelichting lijkt te worden getwijfeld aan het nut van de kortdurende detentie. Daarmee komt de geloofwaardigheid van de gevangenisstraf die de rechter heeft opgelegd op onaanvaardbare wijze onder druk te staan. Het gezag van rechterlijke beslissingen zal verminderen als later blijkt dat in veel gevallen de opgelegde kortdurende gevangenisstraf niet ten uitvoer wordt gelegd en buiten de rechter om wordt gewijzigd in elektronische detentie.

Scroll naar boven