Arbitrageregels (Herziening)

4 juni 2012 | WeCo

De Minister van Veiligheid en Justitie wil de Nederlandse regeling voor arbitrage moderniseren. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:

  • de plaatsing van het arbitragebeding op de zwarte lijst van onredelijk bezwarende bedingen;
  • de uitbreiding van de wrakingsprocedure;
  • de vastlegging (als regelend recht) van de schriftelijke fase van het arbitraal geding;
  • de regeling van de plaatsopneming en bezichtiging;
  • het facultatief stellen van de deponering van het vonnis bij de rechtbank;
  • de plaatsing van alle bepalingen over arbitraal hoger beroep in een afdeling;
  • de beperking van de vernietigingsprocedure en de verlofprocedure voor de tenuitvoerlegging van een arbitraal vonnis tot één instantie, het gerechtshof;
  • de vastlegging van de mogelijkheid elektronische middelen te gebruiken;
  • de uitbreiding van de titel over arbitrage buiten Nederland.

Scroll naar boven