Weigering VOG op basis van politiegegevens

26 februari 2019 | WeCo

Relevante politiegegevens moeten volgens dit wetsvoorstel een zelfstandige weigeringsgrond kunnen vormen voor de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag van natuurlijke personen (VOG). Dit geldt voor functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn.

Scroll naar boven