Advies over videoconferencing in het strafrecht: rechten van de verdediging moeten gewaarborgd zijn

24 juni 2022

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR vindt het verdedigbaar dat onder bijzondere omstandigheden bepaalde verdachten via een videoverbinding worden gehoord. Dat kan het geval zijn als vervoer naar en verblijf in de rechtbank grote risico’s opleveren op een gewelddadige (hulp bij) ontsnapping van bijzonder gevaarlijke verdachten.

Dit staat in het advies dat de WeCo uitbracht naar aanleiding van de voorgenomen wijziging van het Besluit videoconferentie. De WeCo onderstreept wel dat de rechten van de verdediging op een behoorlijke wijze uitgeoefend moeten kunnen worden. Dat betekent dat er in ieder geval sprake moet zijn van goed functionerend geluid en beeld en goed zicht op de actoren in de zittingzaal. De vertrouwelijke communicatie tussen verdachte en diens raadsman of -vrouw moet gewaarborgd zijn.

Lees hier het advies.

Scroll naar boven