Videoconferencing strafrecht

20 juni 2022 | WeCo

Als vervoer naar en verblijf in de rechtbank grote risico’s opleveren op een gewelddadige (hulp
bij) ontsnapping van bijzonder gevaarlijke verdachten kan de voorzitter van de meervoudige strafkamer besluiten om verdachten te horen via een videoverbinding. Hoewel de WeCo zich realiseert dat de NVvR terughoudend is als het gaat
om het organiseren van online zittingen, vindt zij het verdedigbaar dat onder bijzondere
omstandigheden bepaalde verdachten niet vanuit de PI worden vervoerd. De WeCo onderstreept daarbij wel het essentiële belang van de waarborgen voor de verdediging/verdachte.

Scroll naar boven