Aanvullende informatie IKB-regeling

22 december 2023

Op 1 januari 2024 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd voor leden van de rechterlijke macht. Eerder (op 23 oktober) verscheen hierover een met de NVvR afgestemde circulaire van de Minister voor Rechtsbescherming. Inmiddels is ook een vervolgcirculaire beschikbaar met aanvullende informatie over een aantal nog openstaande punten.

Een van de openstaande punten is dat het alsnog mogelijk is om zonder gevolgen voor de pensioenopbouw te starten met de PAS op 57-jarige leeftijd (en dat niet – vanwege een fiscale belemmering – hoeft te worden gewacht tot dat de leeftijd van 58 jaar is bereikt). 

Lees hier de circulaire van de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 23 oktober 2023.

Lees hier de vervolgcirculaire van de Minister voor Rechtsbescherming d.d. 21 december 2023.

Lees in onze actualiteiten onze eerder gepubliceerde berichten over de IKB-regeling. (Zoekterm IKB.)

Scroll naar boven