Wisseling van de wacht: voordracht Rickert Ahling tot vice-voorzitter

29 november 2018

De afgelopen jaren waren voor de NVvR bestuurlijk niet de eenvoudigste. Tot twee maal toe heeft Roel Dona, als vice-voorzitter van de vereniging, een grote verantwoordelijkheid moeten dragen door als waarnemend voorzitter de vereniging in goede banen te leiden. Nu de NVvR inmiddels een voorzitter heeft en het bestuur in een nieuwe samenstelling vooruit gaat kijken, heeft Roel aangegeven dat dit het moment is dat hij de NVvR in vertrouwde handen kan achterlaten. Hij zal per de datum van de komende LR-vergadering afscheid nemen als bestuurslid.

In overleg met de sectiewoordvoerders heeft het bestuur, via een commissie van aanbeveling, al in een voordracht voor opvolging kunnen voorzien. Rickert Ahling heeft aangegeven graag op te gaan voor de functie van vice-voorzitter. Tijdens de komende ledenraadvergadering zal worden stilgestaan bij het vertrek van Roel en zal de voordracht van Rickert aan de ledenraad worden voorgelegd. De voorbereidingen om met de leden gepast afscheid te nemen van Roel als lid van het bestuur zijn in volle gang. Wij koersen op de nieuwjaarsreceptie, die gepland staat op 31 januari 2019. Hiervoor zult u t.z.t. een uitnodiging ontvangen.

Scroll naar boven