Wetgevingsadvies: meedenkers gevraagd

14 oktober 2019

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) brengt namens de NVvR wetgevingsadviezen uit. Nadruk ligt daarbij op de gevolgen die nieuwe of gewijzigde wetgeving heeft voor de praktijk van de rechtspleging. Zowel leden uit het OM als uit de ZM wordt gevraagd actief mee te denken over de advisering. Doel is een pool van experts te kunnen raadplegen over specifieke onderwerpen. Op dit moment zijn wij op zoek naar mensen die we op deelonderwerpen kunnen benaderen om commentaar te leveren op wetsvoorstellen of –ontwerpen.

De WeCo bestaat momenteel uit twaalf leden uit de rechtspraktijk. Die hebben vanzelfsprekend niet op alle terreinen expertise in huis. Bovendien is het van belang dat alle leden van de NVvR aan de adviezen van de WeCo kunnen bijdragen. Hoe meer deskundige inbreng, hoe groter de waarde en de overtuigingskracht van de adviezen. Wij zijn op zoek naar mensen die we op deelonderwerpen kunnen benaderen om commentaar te leveren op wetsvoorstellen of –ontwerpen. Dat kan schriftelijk. Dit commentaar kan vervolgens als basis dienen voor definitieve advisering. Aanmelding schept geen verplichtingen: als er een verzoek vanuit de WeCo komt om commentaar te geven op het terrein van uw expertise, kunt u op dat moment beslissen of u in de gelegenheid bent daaraan te voldoen.

 

Bent u een specialist op een bepaald rechtsgebied en/of onderwerp en bent u bereid uw expertise waar mogelijk aan te wenden om wetgeving die de rechtspleging raakt op een hoger plan te tillen? Meld u zich dan bij Miek Smilde, beleidsadviseur, m.smilde@rechtspraak.nl

Scroll naar boven