Wetenschappelijke Commissie waarschuwt voor oplopen doorlooptijden

23 april 2020

Begin april 2020 boden de minister voor Rechtsbescherming en de minister van Justitie en Veiligheid de tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aan. Aan deze tijdelijke wet – ook wel de Cornona-spoedwet genoemd – ging niet de gebruikelijke consultatieronde vooraf. Wel bracht de Raad van State advies uit.

Op 17 april jl. heeft de Tweede Kamer de wet aangenomen en op 21 april volgde goedkeuring door de Eerste Kamer.

Hoewel het spoedeisende karakter van dit wetgevingsproces officiële advisering door de Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR in de weg stond, heeft de commissie toch enige opmerkingen vanuit de rechtspraktijk gemaakt. U treft het advies hier aan.

Scroll naar boven