Werkgever veegt voorstel om structureel overwerk aan te pakken van tafel. NVvR legt cao-onderhandelingen tijdelijk stil en gaat mening leden peilen.

24 januari 2019

Rechters werken al jarenlang structureel over. Ook bij het
Openbaar Ministerie is structureel overwerk de norm geworden. In plaats van dat
het overwerk dalende is, is er sprake van een stijging ten opzichte van het
jaar 2014 van 38% naar 40%. Bij Gerechtshoven is het percentage zelfs gestegen
naar 52%. Dit blijkt onder meer uit het interne rapport dat op 10 april 2018 door Capgemini
Consulting – in opdracht van de Raad en op basis van diens wettelijke
verplichting – is uitgebracht. 

Overwerk en werkdruk gaan hand in hand. Het onderhandelingsteam van de NVvR stelt zich op het standpunt dat structureel overwerk drastisch moet afnemen en heeft dit onderwerp – naast de looneis –  prominent op de cao-agenda gezet. Het thema “overwerk” speelt al een groot aantal jaar en oplossingen vanuit werkgeverszijde zijn tot op heden onvoldoende gebleken. Daarom heeft het onderhandelingsteam uitbetaling of compensatie van overwerk als middel om overwerk te bestrijden, aan de orde gesteld. Niet zozeer met het doel om voor ieder individueel meer geld/toeslagen binnen te halen, maar om zichtbaar te maken dat er echt iets moet gebeuren. Het departement wilde deze oplossing echter niet bespreken. Daarop heeft het cao onderhandelingsteam van de NVVR het overleg opgeschort in afwachting van een ledenraadpleging.

Het bestuur van de NVvR heeft daarom in overleg met ons onderhandelingsteam afgesproken om deze week een korte peiling onder de leden te houden zodat de vervolgstrategie kan worden bepaald. Wilt u uw e-mail in de gaten houden en zo snel mogelijk een viertal korte vragen voor ons beantwoorden? Bij voorbaat dank!

Scroll naar boven