WeCo waarschuwt voor nodeloze milieuprocedures

13 mei 2022

Het kabinet wil de rechtsbescherming tegen milieubesluiten in overeenstemming met het Verdrag van Aarhus brengen: meer beroepsmogelijkheden voor belanghebbenden en meer rechterlijk toezicht op de kwaliteit van inspraak. Dat staat in een wetsvoorstel dat de minister voor Rechtsbescherming voor advies heeft aangeboden.

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR is kritisch en heeft inmiddels advies uitgebracht aan de minister. Er bestaat nog teveel onduidelijkheid over de reikwijdte van wetsvoorstel, waardoor nodeloze procedurele discussies over de beslissing op vergunningaanvragen kunnen ontstaan.

Lees hier het advies.

Scroll naar boven