WeCo kritisch over herziening Sv

30 augustus 2018

De Wetenschappelijke Commissie van de NVvR heeft een kritisch advies uitgebracht over de wetsvoorstellen tot wijziging van de Boeken 3 t/6 van het Wetboek van Strafvordering. Deze concept-wetsvoorstellen zijn een onderdeel van het grote herzieningsproces van dit wetboek.

In het advies uit de WeCo haar zorgen over de vraag of invoering van veel van de “vernieuwingen”, zoals die worden voorgesteld, tot een beter werkbaar strafproces(recht) zal leiden. Daarbij plaatst de WeCo onder andere kanttekeningen bij de voorgestelde grotere regierol voor de voorzitter van de meervoudige kamer en de mogelijke beperkingen van de verplichte procesinleiding. In het advies doet de WeCo ook een suggestie voor een vernieuwing binnen de rechtspraak: een speciale schadekamer voor de beoordeling van schadevorderingen bij strafvorderlijk optreden.

Ondanks dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid nu meer tijd voor de advisering had gegeven dan bij de eerdere herzieningswetsvoorstellen, was het door de grote hoeveelheid tekst nog steeds een flinke kluif werk. Het bestuur van de NVvR is de WeCo en de leden van de Expertgroep Sv bijzonder erkentelijk voor hun harde werken. Waarnemend voorzitter Roel Dona: “Dankzij de inzet van de actieve leden in de expertgroep en de WeCo is het de NVvR gelukt haar steentje bij te dragen aan een goede herziening van het Wetboek van Strafvordering. Ik heb bewondering voor de inzet van deze deskundige leden”.

Het advies over de boeken 3 t/m 6 Sv leest u hier.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven