WeCo-advies Flexibilsering zaaksverdeling

11 september 2019

De Wetenschappelijke Commissie (WeCo) van de NVvR bracht de laatste maanden zeven adviezen uit over voorgenomen wetgeving. Over de flexibilisering van de zaaksverdeling adviseerde de WeCo kritisch. Niet de minister, maar het betreffende gerecht moet aangeven of ondersteuning door een ander gerecht noodzakelijk is.  

De wet flexibilisering zaaksverdeling beoogt het makkelijker te maken om zaken door een ander gerecht te laten behandelen, bijvoorbeeld als er achterstanden zijn. De WeCo constateert dat de in het wetsvoorstel gekozen oplossing niet ideaal is. Beter zou het zijn de inzet van rechter-plaatsvervangers (financieel) te faciliteren, waardoor het in praktijk makkelijker wordt met rechters te schuiven. Bovendien is de WeCo kritisch op de mogelijkheid dat de minister een of meerdere gerechten kan aanwijzen om tijdelijk een ander gerecht te ondersteunen, als dit “noodzakelijk is als gevolg van een gebrek aan voldoende zittingscapaciteit”. Begrippen als “tijdelijk, “noodzakelijk” en “gebrek aan voldoende zittingscapaciteit” zijn volgens de WeCo ten onrechte niet nader ingevuld. De minister kan deze begrippen dus naar eigen inzicht invullen. In haar advies schrijft de WeCo: “Het valt op dat de minister zelfs de desbetreffende gerechten niet behoeft te horen alvorens te beslissen. Dat zou betekenen dat de politiek de mogelijkheid krijgt om invloed uit te oefenen op het rechterlijk domein. Dat is staatsrechtelijk gezien zeer onwenselijk.”

Problematisch is ook dat door het verplaatsen van zaken de afstand tussen burger en gerecht alleen maar groter wordt, aldus de WeCo.

Het volledige advies vindt u hier.

Scroll naar boven