Wat betekent de Miljoenennota 2020 voor de rechtspraak en het OM?

18 september 2019

Dinsdag 17 september presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020. Hierin worden de plannen en de begrotingen bekend gemaakt van de diverse overheidsdiensten. Ook voor de rechtspraak en het Openbaar Ministerie zijn er veranderingen bekend gemaakt. In de bijlage van dit bericht leest u de belangrijkste passages uit de begrotingen die betrekking hebben op de rechtspleging.

Het public affairs-bureau Van Oort & Van Oort maakte in opdracht van de NVvR een samenvatting van de belangrijkste passages over de rechtspraak en het OM. Deze samenvatting is nadrukkelijk feitelijk en oordeelvrij.

In deze samenvatting leest u o.a. dat:

  • de nog niet ingevulde taakstelling van Rutte II voor het Openbaar Ministerie wordt teruggedraaid;
  • de Raad voor de rechtspraak nieuwe prijsafspraken heeft gemaakt met het departement waarbij gemiddeld jaarlijks 95 miljoen extra aan de begroting van de rechtspraak wordt toegevoegd;
  • het budget voor rechtsbijstand in ZSM-zaken wordt ge├»ntensiveerd;
  • de subsidie van de NVvR ongewijzigd blijft.

Lees hier de complete samenvatting (pdf).

Scroll naar boven