Voortgang verkenner Werkdruk

25 januari 2024

Het verkenningsproces naar oplossingen voor de werkdruk in de rechterlijke macht is gedurende november, december 2023 en januari 2024 voortgezet met bijeenkomsten van de Stuurgroep: de vertegenwoordigers van de NVvR, de Raad voor de rechtspraak, het OM en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

In deze sessies zijn de opbrengsten besproken van de verschillende thematafels waar vertegenwoordigers van de partijen en (externe) deskundigen gesproken hebben en de uitkomsten van bestudering van relevante (achtergrond)documentatie. Volgens verkenner Werkdruk Jaap Winter zijn zoveel mogelijk concrete maatregelen geformuleerd met de focus nu daadwerkelijk stappen te zetten. Winter laat weten dat het streven is om uiterlijk begin maart 2024 een rapport van de verkenner aan te bieden aan de partijen, dat kan rekenen op sterk draagvlak en bestuurlijk commitment.

Scroll naar boven