Voorlopige reactie NVvR op komend rapport Fokkens

23 april 2019

Deze week komt het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van Jan Watse Fokkens uit. Vice-voorzitter Rickert Ahling informeerde de OM-achterban afgelopen vrijdag 19 april over de voorgenomen aanpak van de NVvR inzake het verschijnen van het rapport.

Ahling schreef onder andere: “Wij staan voor een integere
organisatie, een veilige werksfeer en voor het gezag van de officier van
justitie als essentieel onderdeel van onze rechtsstaat. Daar moet de burger op
kunnen rekenen. In gesprekken met het College hebben wij deze kernwaarden
benadrukt en hebben wij aangegeven hoe belangrijk het is dat de commissie
Fokkens deze onderwerpen in brede zin adresseert.

Nadat het rapport is verschenen, is eerst het College van
procureurs-generaal aan zet om een inhoudelijke reactie te geven. De NVvR
bekijkt het rapport van de commissie en de reactie daarop van het College met
de kernwaarden in gedachten. Ongeacht de uitkomst van het onderzoek van de
commissie Fokkens blijven we in gesprek met het College, het Bureau Integriteit
OM (BIOM) en de MROM. Als we in de media reageren, is dat secundair, in reactie
op het College.”

Ahling riep OM”ers op actief in gesprek te blijven met de
vakvereniging. “Aanbevelingen, tips en andere overwegingen zijn van harte
welkom. Een mail wordt altijd gewaardeerd.”

 

Scroll naar boven