Voorbereidingen nieuwe cao van start

2 maart 2021

De looptijd van onze huidige cao is op 1 januari j.l. verstreken. Ook al lopen de bestaande gemaakte afspraken nog gewoon door, de NVvR richt haar blik nu op een volgend arbeidsvoorwaardenakkoord dat voorziet in nieuwe afspraken voor het komende jaar en verder.

De NVvR bereidt zich zo goed mogelijk voor op nieuwe onderhandelingen. In onze vorige nieuwbrief is een oproep geplaatst voor nieuwe leden in het cao-team. Hiervoor hebben zich inmiddels diverse nieuwe kandidaten aangemeld. Binnenkort zal het cao-team in samenspraak met het bestuur en de Ledenraad een inzet vaststellen. Wilt u alvast uw eigen ideeën hierover met ons delen, dan kunt u een bericht sturen naar Janine Woudstra en/of Paul Bakker.

Inmiddels zijn er bij min of meer verwante overheidssectoren ontwikkelingen op cao-gebied gaande. Bij de politie zijn recent acties gestart om het overleg weer op gang te brengen. Bij gemeenten zijn de onderhandelingen afgebroken en ook bij de meeste aan onze sector verwante rijksambtenaren is dit laatste eveneens het geval. Oorzaak: het beperkte loonbod, variërend van 1,3% bij de politie, 1% voor de ambtenaren vallend onder de CAO Rijk en 05% voor de gemeenteambtenaren.

Wat de cao voor de Rechterlijke Macht betreft, is van de kant van het ministerie het geluid opgevangen dat eerst de ontwikkelingen in de CAO Rijk worden afgewacht, voordat een mandaat gevraagd wordt aan het kabinet voor het beginnen van de onderhandelingen. Op deze situatie zal het nieuwe cao-team zich uiteraard grondig bezinnen. We houden u op de hoogte!

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven