Verslag Ledenraad 6 april

9 april 2020

Vanwege de coronacrisis kon de ledenraadvergadering van 6 april jl. niet op een normale manier doorgang vinden. Om die reden is een “getrapte” vertegenwoordiging georganiseerd, waardoor de LR-leden hun punten hebben meegegeven aan de sectiewoordvoerders. Tijdens een telefonisch overleg hebben de sectiewoordvoerder en het bestuur vervolgens de voorliggende besluitpunten behandeld.

In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste besluiten weergegeven. Deze worden overigens formeel bekrachtigd bij een volgende reguliere ledenraadvergadering.

De Ledenraad heeft op 6 april jl. het volgende besloten:

  • Marc Fierstra is benoemd tot bestuurslid;
  • de termijn van Rickert Ahling (als waarnemend voorzitter) is verlengd tot en met december 2020;
  • de Jaarrekening 2019 is, met een kleine aanvulling, goedgekeurd

    (deze wordt begin volgende week op de website gepubliceerd);

  • de aanstelling van nieuwe cao-team is door de Ledenraad bevestigd;
  • het vernieuwde protocol arbeidsvoorwaardenoverleg NVvR is vastgesteld;
  • de Ledenraad gaat akkoord met het voorlopig “on hold” zetten van de cao-gesprekken in verband met het coronavirus;
  • de beoordelingsreglementen voor rio’s zijn, voorwaardelijk, akkoord. Enkele punten en oneffenheden in het reglement worden aan de Raad voor de rechtspraak voorgelegd;
  • ook de tijdelijke coronamaatregelen t.b.v. de beoordelingen zijn goedgekeurd door de Ledenraad.

Daarnaast heeft het bestuur met de sectiewoordvoerders gesproken over de coronamaatregelen voor de gehele rechtspleging. Hierbij wordt telkens een balans gezocht tussen de gezondheid van de medewerkers en de noodzaak om de rechtspleging doorgang te laten vinden. Over deze balans wordt dagelijks met de bestuurlijke top van de werkorganisaties ZM en OM gesproken.

Scroll naar boven