Verslag Ledenraad 20 september 2021

23 september 2021

Op 20 september 2021 vond de vergadering van de Ledenraad – vanwege de coronamaatregelen weerom online – plaats. Belangrijk agendapunt was de benoeming van Marc Fierstra tot voorzitter van de NVvR. Hierover sprak de Ledenraad zich unaniem positief uit.

Daarnaast werd met alle afgevaardigden van de gerechten en parketten onder meer gesproken over het coronabeleid in relatie tot nieuwe vormen van werken, de verwachte inhoud van de Miljoenennota en de formatie, de mobiliteitstoeslag en het onderzoek naar onkostenvergoedingen. Ook werd het in juli verschenen visitatierapport OM besproken en wetgeving inzake Greco/integriteit.

Uiteraard kwamen ook verenigingszaken ter sprake, waaronder de samenwerking met leden in het kader van de heroriëntatie en de regiebijeenkomst over de cao RM.

Wilt u een nadere toelichting op hetgeen is besproken in de Ledenraad, dan kunt u zich wenden tot uw sectiewoordvoerder.

Scroll naar boven