Verslag bijeenkomst Ledenraad 8 april

11 april 2024

Op maandag 8 april kwam de Ledenraad van de NVvR bijeen voor de eerste vergadering van 2024. Naast enkele agendapunten over de vereniging (zoals de vaststelling van de Jaarrekening van 2023 en de invulling van diverse werkgroepen) werd lang en intensief gesproken over de actuele stand van zaken van enkele belangrijke NVvR-dossiers, zoals werkdruk, inschaling en veiligheid. Zowel het bestuur als de ledenraadsleden vinden dat op deze terreinen voortgang moet worden gemaakt en dat dit ook snel zichtbaar moet zijn voor rechters en officieren. Daarom heeft de Ledenraad het bestuur verzocht om (daar waar mogelijk) het ongeduld over het uitblijven van concrete stappen aan de bestuurlijke partners over te brengen. Dit heeft het bestuur vanzelfsprekend toegezegd.

Het bestuur meldde tevens tijdens de vergadering dat het rapport van de Verkenner werkdruk met de concrete aanbevelingen voor het verlagen van de werkdruk inhoudelijk is afgerond en dat wordt gezocht naar een gelegenheid om het rapport formeel aan de minister én aan de NVvR aan te bieden. Direct daarna worden de aanbevelingen van de Verkenner gedeeld met alle leden en zullen volop mogelijkheden worden geboden om hierop te reflecteren.

Click to access the login or register cheese
Scroll naar boven