Verslag bestuurlijk overleg met Raad en College

10 juni 2021

Eind mei vergaderde het bestuur van de NVvR met zowel de Raad voor de rechtspraak (25 mei) als met het College van procureurs-generaal (27 mei). Lees hier een kort verslag van beide vergaderingen.

Met de Raad voor de rechtspraak is onder meer gesproken over online zittingen, zowel waar het de evaluatie betreft als de visie voor de toekomst. Voor de NVvR is het van belang dat het gesprek over online zittingen breed wordt gevoerd, het gaat immers om een wezenlijke keuze in het rechterlijk domein. Ook de inloopkamer kwam in de vergadering aan de orde: de NVvR zal reageren op de plannen voor de inloopkamer Straf en deelnemen aan de evaluatie. Zowel de Raad als de NVvR constateren daarnaast dat de bestuurdersbenoemingen door de samenwerking in een kalmer vaarwater zijn gekomen. De NVvR zal geïnformeerd worden over de visie op thuiswerken bij de rechtspraak, voor de NVvR is dat een belangrijk punt post-corona. Ten slotte is stilgestaan bij het belang van diversiteit en inclusie.

Dit onderwerp kwam ook ter tafel bij het College van procureurs-generaal. Net als bij de rechtspraak is er grote behoefte aan meer diversiteit en inclusie bij het OM. Er is stilgestaan bij het goede (online) gesprek met René de Beukelaer over werkdruk bij het OM en op het onderwerp van de professionele standaarden bij het OM sprak de NVvR waardering uit voor het opstarten van dit belangrijke instrument voor de professional. Ook is gesproken over de coronamaatregelen en de post-corona periode en de visie op thuiswerken. De NVvR kondigde ten slotte aan het advies over de aanwijzingsbevoegdheid bijna gereed te hebben.

Scroll naar boven