Veel onduidelijkheid voor assistent-officieren

11 september 2019

De positie van de assistent-officieren is onduidelijk en verdient meer aandacht. Dat bleek tijdens de bezoeken die de NVvR bracht aan twee parketten in het land. Nog altijd verkeren de ongeveer 250  assistent officieren in onzekerheid over de invulling van hun werk. Is het een eindfunctie (schaal 10) voor een beslismedewerker? Of is het de start van een carrière binnen het OM, dus een baan met doorgroeimogelijkheden? 

De assistent-officieren voelen zich “gemangeld” en rekenen op erkenning van het College. “We doen zoveel meer dan beslissen”. De positie van de officier enkelvoudig zou als uitgangspunt moeten worden genomen. Er moet duidelijkheid komen over doorgroeimogelijkheden, bevoegdheden én over beloning. Er bestaat een groot gevoel bij de assistent-officieren dat zij aan het lijntje gehouden worden. Dat heeft direct gevolgen: in de afgelopen maanden zijn op een van de bezochte parketten zes van de in totaal achttien assistenten vertrokken. Dat is een derde van het totaal aantal assistent officieren. 

De NVvR wordt, zo blijkt uit de besprekingen met haar leden, als vakbond in dit proces onvoldoende benut en is formeel niet betrokken in het besluitvormingsproces. Ook voelen de assistenten zich door het College niet serieus genomen. “Ze noemen ons de pubers van het OM. Pubers die ondertussen wel officiersbevoegdheden uitvoeren. Ook aan de ketenpartners is het niet uit te leggen dat we wel op zitting staan als officier, maar daarvoor niet de credits krijgen. De politie klaagt ondertussen: “De ene dag zie ik je als secretaris en de volgende als beoordelaar, wat ben je nou eigenlijk?”

Een ervaren officier die bij een van de bijeenkomsten aanwezig was, zei: “Ik gun de assistenten de organisatie van zestien jaar geleden. Nu is het schrijnend. Officieren van justitie zouden in de bres moeten springen voor de assistenten. Dit zijn de mensen waarop de organisatie drijft. Zij roeien met riemen die we niet hebben, totdat er iemand verzuipt. Ik verwacht van de top een gezond werkklimaat en geen mentaliteit waarin alles naar beneden wordt geduwd. Teamleiders worden gemangeld tussen top en werkvloer.”

Een veelgehoord geluid is daarnaast dat er simpelweg veel te weinig officieren van justitie zijn om het werk van deze assistent-officieren over te nemen of om voor hen voortdurend aanspreekbaar te kunnen zijn. Dat maakt het oorspronkelijke plan van het assistent zijn in de praktijk nauwelijks uitvoerbaar. Meer zorg en helderheid voor deze groep is dus voor het gehele OM van wezenlijk belang.

De NVvR houdt het dossier van de assistent-officieren nauwlettend in de gaten. In het najaar zullen we speciaal voor assistent-officieren een bijeenkomst organiseren om hun positie nog scherper onder de aandacht te brengen. Volgende maand wordt een besluit van het College van Procureurs-generaal verwacht.  

Scroll naar boven