Vakbonden sector Rijk wijzen werkgeversbod cao af: “te slecht voor serieuze onderhandelingen”

17 juni 2021

De eerste schermutselingen rondom de cao Rijk zijn een feit. Na de presentatie van het werkgeversbod Rijk op 7 juni jl. (waarbij o.a. een loonsverhoging van 1% werd geboden) hebben de vakbonden vorige week laten weten dit bod “te slecht” te vinden voor serieuze onderhandelingen. Deze ontwikkelingen zijn van belang voor de leden van de rechterlijke macht, aangezien het kabinet de zogeheten kabinetssectoren (Rijk, politie, defensie en de rechtelijke macht) meestal strak co├Ârdineert. De stagnatie bij de cao-onderhandelingen in Rijk komt op een vervelend moment, omdat de NVvR graag snel om tafel gaat om eerder gemaakte afspraken te concretiseren, zoals de uitbreiding van de piketregeling voor andere groepen dan de officier van justitie en de rechter-commissaris.

Als vakbond voor de leden van de rechterlijke macht houdt de NVvR de cao-ontwikkelingen binnen de verschillende overheidssectoren nauwlettend in de gaten, in aanloop naar onze eigen cao-onderhandelingen. De meest in het oog springende sector is de sector Rijk, waarvan vaak het werkgeversbod wordt afgeleid, en waarin de niet-rechterlijke collega’s van de parketten en gerechten werkzaam zijn. Daarnaast is de politiesector voor de NVvR van oudsher belangrijk, gelet op de relatie met deze sector in de veiligheidsketen.

In de Ledenraad van 21 juni a.s. staat het onderwerp cao ter bespreking op de agenda. Over de afloop van de gedachtewisseling in de Ledenraad informeren wij u nader.

Scroll naar boven