Update: verkorten van aanvraagtermijn verlof

25 mei 2022

Veel rechters en officieren ervaren de termijn waarop zij hun verlof moeten aanvragen als (zeer) negatief, met name de steeds langer wordende termijn waarop dit voor zowel kort als langer verlof moet worden aangevraagd. Dit was een van de belangrijkste conclusies uit een verlofenquête die de NVvR enige maanden geleden heeft gehouden. De NVvR ziet dit als een voorbeeld van de groeiende werkdruk en roosterdruk waar onze leden mee te maken hebben. De NVvR vindt het belangrijk dat dit wordt aangepakt. De onvrede of frustratie die het gevolg is van deze termijn leidt tot een negatieve werkervaring. Dat is niet alleen voor de individuele magistraat een probleem, maar ook voor de organisatie waarin deze werkzaam is.

De NVvR begrijpt uiteraard dat tijdige planning een instrument is waarmee rechtspraak binnen redelijke termijn wordt beoogd en dat justitiabelen daarmee reële informatie kan worden verschaft over de voortgang van hun zaak. Toch vraagt de NVvR aandacht voor de wissel die dat trekt op de individuele magistraten die hiervoor de prijs betalen. Om die reden heeft de NVvR het terugdringen van deze termijn, naar bijvoorbeeld ten hoogste 4 maanden, geagendeerd voor het overleg met de bestuurders van de zittende en staande magistratuur. De presidentenvergadering heeft inmiddels een schriftelijke reactie gegeven, waarin zij aangeven het onderwerp belangrijk te vinden maar dat zij hieraan niet tegemoet kunnen komen: “Hoewel deze wens vanuit bepaald perspectief invoelbaar is, zien de besturen geen ruimte om deze wens als absolute randvoorwaarde bij het rooster te gaan hanteren.”

De NVvR onderzoekt nu hoe de dialoog hierover verder kan worden aangegaan, zodat er meer begrip voor deze breed levende onvrede ontstaat en om te bewerkstelligen dat serieus wordt gekeken naar oplossingen hiervoor. Binnenkort spreekt de NVvR ook met de Raad en het College over dit onderwerp. Vanzelfsprekend zullen wij in deze nieuwsbrief terugkoppelen welke verdere ontwikkelingen op dit dossier gemaakt worden.

Lees hier onze eerder berichtgeving over de verlofenquête van de NVvR.

Scroll naar boven