Update Anw-compensatie (3)

22 februari 2018

In de sector Rijk wordt nog steeds gesproken over een
mogelijke oplossing van het probleem dat ontstaan is door het vervallen van de
zgn. ANW-compensatie. Ook in andere overheidssectoren
is nog overleg gaande over mogelijke gezamenlijke oplossingen. Hier blijft
voorlopig  de ontknoping van deze discussie nog even uit.

Onze koepelorganisatie CMHF geeft degenen die het aangaat het advies om aan het ABP te
vragen om een persoonlijke berekening te maken van de actuele
pensioenvooruitzichten nĂ¡ afschaffing van de Anw-compensatie per 1 mei 2018.

Aan de hand van de uitkomst van een degelijke berekening kan
beter een afweging worden gemaakt of een tekort zonder bijverzekering te
overbruggen valt, of dat maatregelen ter overbrugging geboden zijn.

Van het vervolg van het overleg in andere overheidssectoren
blijven wij u zoveel mogelijk op de hoogte houden.

Voor het laatste nieuws verwijzen wij u naar twee
nieuwsberichten van het CMHF:

Scroll naar boven