Update ANW-compensatie (2)

19 december 2017

In een vorig bericht meldden wij dat nog overleg gaande is
tussen sociale partners over een mogelijke oplossing van het probleem dat
ontstaan is door het vervallen van de zgn. ANW-compensatie per 1 januari
(onlangs verschoven naar 1 februari) 2018.

Inmiddels heeft u waarschijnlijk bericht van het ABP
ontvangen over wat u zelf kunt regelen in dit verband, bijvoorbeeld door het
afsluiten van een nabestaandenverzekering. ABP zelf biedt hier geen
mogelijkheden voor. Ook bent uw gewezen op het bestaan van een uitzondering in
het geval u nu ongeneeslijk ziek bent en u zich daardoor niet kunt verzekeren
voor 1 februari 2018.

Van de CMHF is vernomen dat nog steeds getracht wordt een
goede collectieve oplossing te vinden voor alle ABP-deelnemers, ziek of niet
ziek. Op dit moment is het echter nog de vraag of dit (in alle gevallen) gaat
lukken. Ook de werkgevers, aldus de CMHF, zullen achter deze oplossing moeten
gaan staan. Signalen dat dit op korte termijn te verwachten valt zijn tot op
heden uitgebleven.

Zo lang een collectieve voorziening uitblijft lijkt het
raadzaam om het advies van het ABP ter harte te nemen en zelf om te zien naar
mogelijkheden in de sfeer van een nabestaandenverzekering, indien u meent dat
een aanvullende verzekering nodig is. Via haar eigen relaties onderzoekt de
NVvR ook haar eigen mogelijkheden om op dit vlak iets voor haar leden te
betekenen. Begin volgend jaar – in elk geval ruim vóór 1 februari – hoopt de
NVvR hier op terug te kunnen komen.

Scroll naar boven